2 C
Hamburg
Cuma, Mart 5, 2021

KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası`nın 2. Maddesi şöyle diyor:

„Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir“.

Bu Anayasa halen geçerli ise, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere herkesin bu Anayasa`ya bağlı kalması zorunludur.

Hiç kimse Anayasa Mahkemesi kararlarını „yok hükmünde“ diye değerlendiremez. Eğer değerlendirirse, anayasal suç işliyor demektir.

Uluslar Arası Anlaşmalar`da bağlayıcıdır, çünkü o anlaşmalar ülkelerin meclisleri tarafından onaylanır, yani Milli İrade`nin onayını almıştır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM) kararları ise, milli anayasaların üstündedir ve bağlayıcıdır. Her kim ki bağlayıcı değildir diyor, onun hukuk bilgisinden kuşku duyulur.

O zaman soruyorum, Cumhurbaşkanı baş danışmanı neden AHİM ve AYM kararlarının bağlayıcı olmadığını söyleme hakkını kendisinde buluyor? Böyle hukuk bilmez danışmanların bilgisi doğrultsunda, Cumhurbaşkanı`da çıkıyor AYM ve AHİM kararları bizi bağlamaz diyor. Cumhurbaşkanı`nı kanun hakkında yanlış bilgilendiriyorlar ve suç işliyorlar.

O zaman sormak gerekmezmi, mahkemeler neden var?

Cumhurbaşkanı AYM ve AHİM kararlarını tanımıyor ve geçersiz kılıyorsa, sıradan vatandaş da hiçbir mahkeme kararını tanımıyorum demezmi, der.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası`nın 90. Maddesinin son cümlesi şöyledir:

„(Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır“.

Bu kadar açık ve net yazılmış Anayasa maddesi varken, nasıl oluyorda Cumhurbaşkanı baş danışmanı, AHİM ve AYM kararları bağlayıcı değildir diyebiliyor.

Burada şu soruyu sormak istiyorum:

Türkiye Cumhuriyeti`nin Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Başkanları neden konuşmuyorlar?

Ayrıca, yaklaşık seksen Hukuk Fakültesi dekanları neden susuyorlar?

Başta sözde Türkiye Barolar Başkanı Feyzioğlu ve diğer barolar neden konuşmuyorlar?

Yetmez ama evet diyen yarı aydınlar neden susuyorlar?

Türkiye Cumhuriyeti`nin her bireyi yasalara uymak zorundadır. Eğer öyle olmazsa, yarin birileride çıkar ben mahkeme kararlarını, Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanan Kanun Hükmündeki Kararname`yi tanımıyorum derse ne diyecekler?

Anayasa Mahkemesi Başkanı susma. Yargıtay Başkanı susma. Danıştay Başkanı susma. TBB sözde başkanı susma. Hukuk Fakültesi dekanları susmayın. Bugün susa bilirsiniz, fakat yarin hesap vermek zorunda kalırsınız.

Suça ortak olmak istemiyorsanız, çıkar Anayasa hükmünü kamuoyu ile paylaşır ve onurunuz ile görevinizi yapmış olursunuz.

Hanı derlerya, hukuk birgün herkese lazım olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

İNSTAGRAM

SON HABERLER